top of page
Search
  • Writer's pictureRobert Rehn

Onnistuneella rekrytoinnilla varmistetaan hyvä työnhakijakokemus ja luottamus valintaan

Rekrytointi voi olla uudelle ja kokeneellekin esimiehelle pelottava asia. Miten varmistan, että rekrytointi sujuu mahdollisimman hyvin, ja mitä kaikkea rekrytointi pitää sisällään? Onnistuneen ja osaavan henkilön rekrytointi on yksi tärkeimmistä yrityksen tehtävistä. Oikealaisen henkilöstön avulla, yritys saa käyttöönsä parhaimman resurssinsa ja mahdollistaan liiketoimintansa kehityksen.

Rekrytointiprosessin aloittaminen ja läpivienti


Rekrytointi on osa henkilöstöhallinnon johtamista, jossa tavoitteena on rekrytoida yritykseen toimminnan kannalta kulloinkin tarvitsema henkilö. Suurten ja pienten yrityksien rekrytointiprosessit voivat erota toisistaan resurssimäärältään ja laajuldeltaan hyvin paljon. Rekrytointi kuitenkin aina aloitetaan kartoittamalla tarpeet ja suunnittelemalla rekrytointiprosessin aikataulu. Positio voidaan julkaista yrityksen sisällä ja ulkoisesti valitsemalla yritykselle sopivat kanavat.


Hakemuksien läpikäynti voi olla haastavaa ja työlästä, mutta tärkeimmät ja relevantit asiat pitäisi löytää parin sekunnin katselmoinnin aikana. Useimmat yritykset toivovat tässä apua, ja hakemuksien läpikäyntiin ja ensimmäisiin haastettuluihin käytetään mielellään rekrytointiin erikoistuneiden yrityksien apua. Haastatteluun valitaan henkilöt, joiden osaaminen vastaa positiolle asetettuja tarpeita.

Etähaastattelu on osa nykypäivää


Etenkin nykytilanteessa haastatteluissa ollaan siirrytty yhä enemmän käyttämään etähaastettelu tekniikoita. Tekniikan ansiosta videohaastattelu onnistuu monien ilmaisten sovellusten ansiosta ja aikaa säästyy sekä haastattelijalta että hakijalta. Vaikka monelle konkarilla etähaastattelu voi tuoda uusia haasteita, on videohaastattelu parempi vaihtoehto puhelinhaastatteluun verrattuna, jossa yhteys haastattelijan ja hakijan välille syntyy luonnollisemmin.


Haastatteluissa käyttämällä kysymyspatteristoa voidaan taata vertailukelpoista materiaalia itselleen. Onnistuneen rekrytoinnin saavuttamiseksi tärkeintä ei kuitenkaan ole hakijan täydelliset vastaukset vaan sopiiko hakija osaksi yrityksen henkilöstöä. Löytämällä keskustelu yhteyden voi rekrytoida päätellä onko hakijalla kykyä ja halua olla osa yritystä. Näin myös hakija saa itselleen luottamusta onko tämä se työ, mitä hän haluaa.

Rekrytointiin saa ja pitää pyytää apua


Oletko ensimmäistä kertaa rekrytoimassa tai haluatko tarkistaa onko rekrytointiprosessisi ajantasalla ja onko jotain, mitä voisit tehdä toisin? Oletko saanut huonon kokemuksen rekrytoimisesta ja jokainen valintasi aiheuttaa lisää epävarmuutta rekrytointiprosessiin? Tähän kaikkeen Fikseri auttaa. Voimme ottaa lyhyen keskustelun nykyisistä haasteista tai sopia isommasta kokonaisuudesta. Voimme myös hoitaa koko rekrytoimiprosessin puolestasi tai valmentaa sinut rekrytoinnin ammattilaiseksi.

Haluatko keskustella tulevasta rekrytoinnista ja mahdollisesta avun tarpeesta? Kartoitus on aina ilmainen!

10 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page